Przydatne dokumenty:
        wniosek kredytowy dla małżeństw
     
  wniosek kredytowy dla samotnych
     
  zaświadczenie o zatrudnieniu
     
  wniosek leasingowy

                                

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

·  najlepsza strategia inwestycyjna

·  uproszczone procedury

·  kompleksowa obsługa w miejscu i czasie wskazanym przez klienta

·  wybór najkorzystniejszego funduszu

·  szczegółowa informacja o wadach i zaletach poszczególnych funduszy.

 Fundusz inwestycyjny jest to majątek klientów zarządzany przez specjalistów. Zadaniem specjalisty jest inwestowanie powierzonych mu pieniędzy w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu. Dla każdej firmy zarządzającej naszymi pieniędzmi pracuje wiele analityków oraz kliku zarządzających, którzy podejmują decyzje zależnie od działu którym się zajmują. Zazwyczaj od kilku osób zależy jakie papiery wartościowe są w posiadaniu danego funduszu. Każdy pieniądz, który wpłacamy na konto w funduszu jest przeliczany na tzw. jednostki uczestnictwa. Wartość jednostki jest podawana do publicznej wiadomości. Obecnie możemy śledzić wartość jednostek przez Internet, codzienną lekturę dzienników, telegazetę cz telefon komórkowy. Jest to bardzo wygodna forma kontroli nad naszymi inwestycjami.W zależności od ryzyka jakie akceptujemy oraz od długości czasu inwestowania, możemy wybierać spośród różnych ofert TFI. W momencie gdy zależy nam na długoterminowym, systematycznym inwestowaniu powinniśmy wybierać fundusze najbardziej agresywne, które pomimo możliwości krótkoterminowych strat przynoszą na przestrzeni kilku lat największe zyski.

 Minimalny opłacalny okres czasu, bez którego zupełnie nie warto inwestować w fundusze to około 3 miesiące, gdyż biorąc pod uwagę opłaty, które ponosimy za zakup jednostek funduszu, wycofanie pieniędzy przed tym okresem będzie równoznaczne ze stratą.

 Obecnie mamy do dyspozycji około 300 funduszy inwestycyjnych, które oferują różne metody lokowania pieniędzy.

 Oferta inwestycyjna jest dopasowana do zróżnicowanych wymagań naszych Klientów. Jeżeli preferujesz samodzielne podejmowanie decyzji inwestycyjnych, masz możliwość wykorzystania starannie wyselekcjonowanych funduszy, które dają szansę na zarabianie w zróżnicowanych warunkach rynkowych. Jeżeli natomiast nie masz czasu lub możliwości aktywnego monitorowania swoich inwestycji oraz analizowania aktualnych wydarzeń rynkowych, nowoczesne produkty inwestycyjne dają możliwość powierzenia środków w ręce specjalistów posiadających licencje doradcy inwestycyjnego.

 Inwestując z nami swoje pieniądze, możesz uzyskać korzyści niedostępne dla osób inwestujących w tradycyjne fundusze i usługi bankowe.

 Korzyści prawno-podatkowe:

·  nieopodatkowana zmiana funduszy w ramach różnych funduszy i towarzystw inwestycyjnych,

·  zmiany składu portfela inwestycyjnego dokonywane za pośrednictwem naszych systemów transakcyjnych nie są obciążone dodatkowymi kosztami,

·  ochrona znacznej części środków przed egzekucją sądową,

·  możliwość przekazania osobom uposażonym majątku bez dodatkowych kosztów i obciążeń podatkowych.

 Ochrona ubezpieczeniowa:

·  gwarancja otrzymania przez uposażonego zainwestowanej kwoty, pomniejszonej o dokonane wpłaty.

 Co Ci da spotkanie z doradcą:

·  poznasz nowoczesne narzędzia oszczędzania i inwestowania

· zapewnisz sobie ponadprzeciętny zwrot z własnych pieniędzy

· określisz indywidualną strategię inwestowania

· dowiesz się, jak zarządzać finansami osobistymi

· skorzystasz z najlepszych produktów inwestycyjnych dostępnych na rynku

 

 

          
Nasze Aukcje:
[Allegro.pl - odwiedzaj nas codziennie!]